0

Nielsen công bố bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm Tháng 2/2010 tại Mỹ

Công ty Nielsen vào ngày 15 Tháng Ba vừa qua đã báo cáo số liệu Tháng Hai của top các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm tại Mỹ. Số lượt tìm kiếm đại diện cho tổng số lệnh hỏi được đặt ra cho nhà cung cấp. Chẳng hạn:· ước lượng có 6 tỷ lệnh tìm kiếm được đặt ra cho Google Search, tương ứng với 65.2% tổng số lệnh tìm kiếm được đặt ra suốt giai đoạn được đem ra khảo sát.

search engine 2010

Lưu ý: số liệu của MegaView Search bao gồm cả tổng số lượt tìm kiếm, người truy tìm đơn nhất, thị phần tìm kiếm và những con số tìm kiếm khác – không có cùng xu hướng với kết quả tìm kiếm ưu tiên ở Tháng Mười năm 2009 do sự thay đổi trong phương pháp nghiên cứu hiện nay.

search engine list

Kim Anh – Sưu tầm và lược dịch từ Nielsen Wire

dred