0

Google+ được tích hợp vào Gmail

Theo Slashgear, bằng cách này, người dùng hai dịch vụ kể trên của Google có thể cập nhật nhanh các lời bình luận và cảm xúc (status) của mình ngay khi vừa đăng chúng lên mạng.

Gmail adds live Google Plus integration

Mạng xã hội Google+ sẽ được tích hợp vào Gmail - Ảnh: Slashgear

Được biết, trước đây, dịch vụ mạng xã hội Google+ chỉ cho phép người dùng bình luận qua email.

Tuy nhiên, với tính năng mới được cung cấp trực tiếp trong Gmail, các bình luận của người dùng sẽ hiển thị trên Google+ ngay lập tức.

Hiện nay, tính năng này chỉ được kích hoạt trong phiên bản Gmail trên nền web, trong khi đó ứng dụng Gmail cho Android và các tài khoản chuẩn POP/IMAP sẽ không sử dụng được.

Tính năng tích hợp Google+ dự kiến sẽ được cập nhật cho tất cả người dùng Gmail từ tuần tới.

Cạnh đó, nếu chưa liên kết tài khoản Gmail với Google+ thì người dùng sẽ không thấy được tính năng mở rộng này.

Theo Slashgear

dred