0

Google+ đơn giản hóa đường dẫn để hút người dùng

Gã khổng lồ tìm kiếm Google đã quyết định sẽ có thay đổi nhằm thu hút nhiều người dùng hơn nữa đối với mạng xã hội Google+ của mình.

Thay đổi được xem là quan trọng nhất của Google+ là việc đơn giản hóa đường dẫn tới địa chỉ các trang cá nhân của người dùng.

google plus

Hiện nay, người dùng Google+ sẽ mặc định nhận được một đường dẫn cho trang cá nhân của mình, với một dãy các con số ngẫu nhiên. Dẫy số ngẫu nhiên này khiến cho việc tìm kiếm và ghi nhớ địa chỉ đường dẫn trang cá nhân của người dùng trên Google+ rất khó.

Người dùng vẫn có thể đổi đường dẫn này thành một đường dẫn khác, tương ứng với tên toài khoản hoặc một dãy ký tự nào đó đơn giản hơn và dễ nhớ hơn. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chủ động thực hiện việc này thông qua một số bước xác nhận trên trang thông tin cá nhân.

Để thay đổi điều này, Google+ đã quyết định sẽ chủ động tăng cường việc khuyến khích người dùng tùy chỉnh địa chỉ đường dẫn trang cá nhân, giúp họ dễ ghi nhớ và có thể sẽ gắn bó hơn với mạng xã hội này.

Google cho biết, tính đến tháng Sáu vừa qua, Google+ đã đạt mốc 250 triệu tài khoản đăng ký, với số lượng tài khoản hoạt động trong tháng trung bình là 150 triệu.

Vietnam+

dred