0

Cisco VNI: Gần một nửa dân số thế giới sẽ được kết nối Internet vào năm 2017

Lượng truy cập internet toàn cầu dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ 2012 -2017, với gần một nửa số lưu lượng sẽ được gánh bởi các mạng Wi-Fi hoặc cố định vào năm 2017.

VNI 2013-2017

Theo Cisco’s Visual Networking Index (VNI) Forecast (2012-2017) công bố ngày 29 tháng 5, Cisco dự báo vào năm 2017, Lượng truy cập internet toàn cầu dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ 2012 -2017. Lưu lương truy cập (cả di động và cố định) dự kiến đạt mức 121 exabytes (tương đương với dung lượng của 30 tỷ chiếc DVDs, 28 nghin tỷ máy MP3 hay 1 triệu tỷ tin nhắn) – tăng 77 tỷ exabytes/tháng so với năm 2012 (năm 2012 đạt mức 44 exabytes/tháng).

Global Residential Device & Connection Trends

Người sử dụng Internet toàn cầu: Vào năm 2017, sẽ có khoảng 3,6 tỷ người trên toàn thế giới được sử dụng Internet – chiếm khoảng 48% dân số toàn cầu. Trong năm 2012, đã có 2,3 tỷ người sử dụng Internet – khoảng 32% dân số thế giới.

Thiết bị / kết nối toàn cầu: Vào năm 2017, sẽ có khoảng hơn 19 tỷ kết nối mạng toàn cầu (bao gồm thiết bị cá nhân, kết nối M2M), tăng thêm khoảng 12 tỷ kết nối từ năm 2012.

Tốc độ mạng băng rộng cố định toàn cầu nhanh hơn: Tốc độ băng thông toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 11,3 Mbps lên 39 Mbps.

Sử dụng dịch vụ Video / ứng dụng toàn cầu tăng: Có gần 2 tỷ người dùng xem video (trừ những ai dùng điện thoại di động) qua Internet vào năm 2017, tăng thêm 1 tỷ người sử dụng từ năm 2012.

Dự báo lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu của Cisco trong giai đoạn 2012 -2017 còn cho biết gần 10% số kết nối sẽ được hỗ trợ công nghệ 4G vào năm 2017.

Lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu hàng tháng được Cisco dự báo sẽ đạt 11.2 exabyte vào năm 2017. Trong đó, lưu lượng dữ liệu di động mỗi tháng của năm 2012 ở mức 885 petabyte, năm 2017, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) sẽ đạt 66%.

Global Residential Service Adoption Trends

Để giải quyết tình tranhg dữ liệu tiêu dùng gia tăng mạnh, các nhà mạng ngày một chú trọng nhiều hơn tới việc giảm tải cho mạng di động, bằng cách chuyển sang mạng Wi-Fi và cố định. Vào năm 2017, 46% lưu lượng sẽ được chuyển qua Wi-Fi và cố định, so với chỉ 33% trong năm 2012, theo Cisco.

Vào năm 2017, 4G sẽ hỗ trợ tới 10% số kết nối di động, so với 1% trong năm 2012. Tỉ lệ này ở 3G sẽ tăng lên 57% số kết nối so với 23% của năm 2012 và 2G giảm còn 33% số kết nối so với 76% năm 2012.

Global Consumer Mobile Service Adoption Trends

Số kết nối 4G sẽ chiếm khoảng 45% lưu lượng dữ liệu di động (5EB mỗi tháng) vào năm 2017, so với 14% trong năm 2012 (124 PB mỗi tháng).

Lưu lượng dữ liệu di động đã tăng mạnh bởi số người dùng di động tăng tới mức 5.2 tỉ kết nối vào năm 2017, so với 4.3 tỉ trong năm 2012.

Một yếu tố khác khiến cho lưu lượng dữ liệu tăng mạnh là tốc độ mạng di động đã nhanh hơn, dự báo tốc độ mạng toàn cầu trung bình sẽ tăng gấp 7 lần từ 0.5Mb/giây lên 3.9Mb/giây vào năm 2017.

Sự gia tăng mức sử dụng video di động cũng là một nhân tố tác động, khi nó chiếm tới 66% lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu trong năm 2017, tăng từ 51% trong năm 2012.

Khu vực Trung Đông và Châu Phi được dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với CAGR đạt 77% – tăng 17.3 lần. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương theo sau với CAGR là 76% và sẽ tạo ra lưu lượng ước tính 5.3EB mỗi tháng. Bắc Mỹ ở vị trí thứ 2 về số lưu lượng là 2.1EB/tháng.

Gần như toàn bộ (93%) lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu vào năm 2017 được tiêu dùng bởi smartphone, máy tính bảng và laptop, lưu lượng M2M chiếm 5% và các máy ĐTDĐ cơ bản cầm tay chiếm nốt số phần trăm còn lại.

Theo Cisco

dred