0

Chính phủ chi 400 nghìn USD triển khai mô hình Silicon Valley tại Việt Nam

Nhiều chính phủ trên thế giới tham gia vào hệ sinh thái. Singapore đã tiến một bước gần hơn để trở thành thung lũng Silicon của châu Á với 8 lồng ấp tham gia vào kế hoạch tạo nên các lồng ấp lĩnh vực công nghệ. Tiền và hệ thống luật pháp của Singapore luôn là sự thèm muốn của các quốc gia khu vực.

ho chi minh city

Chính phủ Việt Nam, Đứng đầu bởi Bộ Khoa học và Công nghệ đang khởi động Đề án “Thương mại hóa công nghệ theo mô hình mẫu Silicon Valley tại Việt Nam” với 400.000 USD. Số tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức phát triển các ý tưởng, tài trợ và thương mại hóa. Về bản chất, kể từ khi Silicon Valley mở rộng phát triển hệ sinh thái sang Palo Alto, San Jose, và San Francisco, chính phủ Việt Nam cũng sẽ xây dựng mô hình như vậy và tìm cách khắc phục những thiếu sót.

Theo dự kiến trong giai đoạn 2013 – 2014, Đề án sẽ thực hiện một chương trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp cho học viên là các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam do các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ Thung lũng Silicon Hoa Kỳ hướng dẫn. Đồng thời, sẽ tổ chức sự kiện Ngày khởi nghiệp (Demo Day) cho các học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp; Thành lập quỹ đầu tư xã hội dành cho ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam được đặt tên “Quỹ Khởi nghiệp Việt Nam – Startup Vietnam Foundation”; hỗ trợ gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho một số doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng; giới thiệu doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới tổ chức đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp tại Hoa Kỳ.

the silicon valley model

Mô hình Silicon Valley Việt Nam

Silicon Valley là trung tâm công nghệ cao của Mỹ; đồng thời là một thị trường, nơi các công nghệ mới gặp gỡ với nhà đầu tư mạo hiểm và kết hợp lại trở thành những doanh nghiệp khởi nghiệp với mức tăng trưởng nhanh chóng. Nơi đây cũng phản ánh toàn bộ tình hình về đầu tư mạo hiểm cho công nghệ tại Mỹ, là biểu tượng cho một văn hóa của những đổi mới và đầu tư mạo hiểm.

dred