0

Xu hướng trình duyệt tháng 1 năm 2014

2013 là một năm tương đối ổn định trong thế giới trình duyệt. Năm nhà cung cấp chính (Internet Explorer, FireFox, Safari, Chrome, Opera) tiếp tục phát hành trình duyệt chất lượng tốt. Số liệu mới nhất của StatCounter cho thấy những người chiến thắng và kẻ thua trong tháng mười hai…

Thống kê trình duyệt trên toàn thế giới từ tháng 11 2013 đến tháng 12 năm 2013

Worldwide Browser Statistics November 2013 to December 2013

Thống kê trình duyệt trên toàn thế giới từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013

Worldwide Browser Statistics December 2012 to December 2013

Web di động tăng 3,37%, đạt 23,41% bao gồm mọi hoạt động web di động trong tháng mười hai. Tăng trưởng gần 9% trong năm 2013 và dự đoán lượng người dùng web di động sẽ vượt quá 1/4 vào năm 2014 có thể là một đánh giá hơi thấp.

Top các ứng dụng trình duyệt di động

top mobile browsing applications

Chrome đã vượt qua Nokia để giành vị trí thứ 5 và có nhiều khả năng đạt vị trí thứ 3 vào năm 2014 nếu như Chrome trở thành trình duyệt mặc định trên Android.

Theo SitePoint

dred