0

Nielsen công bố bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm Tháng 2/2010 tại Mỹ

search engine 2010

Công ty Nielsen vào ngày 15 Tháng Ba vừa qua đã báo cáo số liệu Tháng Hai của top các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm tại Mỹ. Số lượt tìm kiếm đại diện cho tổng