0

16 con số ấn tượng của làng công nghệ

Những con số này chủ yếu liên quan đến thế giới mạng và qua đó cho thấy internet phát triển không ngừng nghỉ. Hãy cùng khám phá xem những kỷ lục này liên quan tới các số “triệu” và “tỷ” như thế nào.