0

10 công nghệ cho 10 năm tới

10 công nghệ cho 10 năm tới

Trong 10 năm tới, khi sức mạnh điện toán tăng theo cấp số nhân, sẽ có nhiều công nghệ thay đổi vượt bậc hơn so với 10 năm trước đây.

Theo bản chất tự