0

Nhiều hãng lớn ủng hộ chuẩn di động cho điện toán mây

cloud mobile computing

Với sự ủng hộ của IBM, EMC và Cisco, đặc tả TOSCA được xây dựng để giúp chuyển các dịch vụ từ đám mây này sang đám mây khác một dễ dàng và liền mạch.