0

Caffeine có tác động như thế nào lên não bộ?

Hầu hết những người uống cà phê đều không có một sự hiểu biết thấu đáo về chất caffeine. Nó không chỉ là một chất kích thích gây hưng phấn, nó có những tác động khác nhau lên những người dùng khác nhau, ở các mức hấp thu khác nhau. Thậm chí, những tác động đó còn khác nhau theo chu kỳ thời gian. Tuy nhiên, nếu biết cách, chúng ta có thể sử dụng caffeine một cách tích cực, có ích cho cơ thể!