0

Không hiểu tâm can người dùng, sản phẩm mới sẽ thất bại

Theo tập đoàn Capgemini - chuyên tư vấn, gia công trong lĩnh vực CNTT - nguyên nhân chủ yếu khiến các sản phẩm mới không thành công là do các hãng sản xuất chưa thấu hiểu nhu cầu ẩn của người dùng. Capgemini khuyên nên dùng các công nghệ, phương tiện như Web 2.0, mạng xã hội để cải thiện tình trạng này.