0

Phân tích kinh doanh và ứng dụng di động

Mobile App Analytics

Phân tích kinh doanh và ứng dụng di động sẽ là những lĩnh vực "nóng" nhất trong thời gian tới, theo khảo sát của IBM đối với 4.000 chuyên gia CNTT.

Sự gia tăng