0

Phân tích kinh doanh và ứng dụng di động

Mobile App Analytics

Phân tích kinh doanh và ứng dụng di động sẽ là những lĩnh vực "nóng" nhất trong thời gian tới, theo khảo sát của IBM đối với 4.000 chuyên gia CNTT.

Sự gia tăng

0

Tương lai thế giới sẽ được định hình ra sao?

future tech

Mỗi 1 công nghệ mới ra đời lại tạo nên những sự đổi mới và đột phá cho cuộc sống. Smartphone, điện toán đám mây, internet di động hay xe tự lái.. được