0

Wars of platform – ngày ấy và bây giờ

wars of platform

Sự đối đầu giữa các hệ điều hành cũng như thiết bị di động trong thế kỷ 21 gợi nhớ những trận thư hùng ở buổi đầu của thị trường máy tính cá nhân.