1

Theo dõi và đánh giá chiến dịch social media marketing

Social media marketing không chỉ như một chiến dịch tiếp thị bằng email, vì vậy marketers không thể đo được hiệu quả của chiến dịch bằng cách chỉ số thông thường như số lượng email được gửi đi, số lượng được mở ra xem, hay số lượt click, lượt visit vào trang web thông qua đường link cung cấp trong email, v.v… Tiếc là cho đến nay, chưa có một công cụ nào được cho là thật sự hiệu quả cho việc theo dõi và đo lường các chiến dịch, ngay cả các công cụ analytics đôi khi cũng không thể hoàn thành được tất cả những nhiệm vụ đặt ra khi đo lường một chiến dịch social media marketing.