0

10 website được truy cập nhiều nhất từ điện thoại

Top 10 Most Visited Sites from Cell Phones

Những website hay được mọi người vào bằng cách sử dụng điện thoại, được đánh giá thông qua trang Alexa.com.

1. Google

Công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn